Danasin/Kunye/About Us

Sînew: Kanada/Toronto

Di serî de Kanada, Kurdistan û Tirkîye, ji çar alîyê cîhanê nûçeyên pêbawer pêşkêşî xwendewanan dike.

Xwedî û Reveberê Giştî: Mîthra(Metin) Çîyayî

Sernivîskar: Yavuz Ozcan

Editor û Berpirsa Fransayê: Rozerîn Urucu

Editor û Berpirsê Hollandayê: Mahfuz Yildiz

Têkilî

sinews2003@hotmail.com, sinews03@gmail.com

Telefon û Whatsapp: +1 (416) 878-2858, +31 6 33585264

Twitter: @sinews03

Facebook: Sinews03.ca

********************

Sinews: Kanada/Toronto

Kanada, Kurdistan ve Türkiye başta olmak üzere, dünyadan güvenli haberleri siz okurlarına uluştırmayı amaç edinir.

Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Mithra Çiyayi

Başyazar: Yavuz Özcan

Editor ve Fransa Temsilcisi: Rozerin Urucu

Editor ve Hollanda Temsilcisi: Mahfuz Yildiz

İletişim

sinews2003@hotmail.com, sinews03@gmail.com

Telefon ve Whatsapp: +1 (416) 878-2858, +31 6 33585264

Twitter: @sinews03

Facebook: Sinews03.ca

******************

Sinews: Canada/Toronto

Mainly Canada, Kurdistan, Turkey and from all around the world, aims to the secure, trustworthy news transport to readers

Owner and Editor-in-Chief: Mithra Çiyayi

Lead Author: Yavuz Özcan

Editor and Representative of France: Rozerin Urucu

Editor and Representative of The Nederlands: Mahfuz Yildiz

Contact

sinews2003@hotmail.com, sinews03@gmail.com

Telefon ve Whatsapp: +1 (416) 878-2858, +31 6 33585264

Twitter: @sinews03

Facebook: Sinews03.ca